Words to my songs and traNslations

TI A FI

 

Verse 1 

Gwelaf nawr y machlud haul,

Cerddwn ni am yn ail da'n gilydd,

Toddi calon ngalon i,

Gwelaf ddyfodol gadarn i ni’n glir nawr.

Bridge 

Pan ddaw’r nôs cwympa’n ysgafn arna i,

Dal yn dynn i’n nwylo i am ein hoes,

Edrycha i fy llygaid i,

Rho dy gariad llawn i mi,

Dwi’n dy garu di ers oes,

 

Chorus 

 

Verse 2 

Brwydro nawr am amser maith,

Ti a fi ar un daith da’n gilydd,

Heb droi dy gefn arna i,

Trwy pob peth arosaist ti yn ffyddlon,

Bridge then Chorus

 

Middle 8

Rwy’n siwr mae ti yw’r unig un,

Sefaf gyda thi, dim ond ti a fi,

Wrth ddeffro i di wyneb di,

Mae pob peth yn iawn,

Mae fy nghalon yn llawn.

 

Gwelaf nawr y machlud haul,

Cerddwn ni am yn ail da’n gilydd, oh!

Chorus to end 

 

 

PERFFAITH 

Verse 1 

Ffeindiais i ffrind , fy nghalon i 

Cymrwch naid mawr ddwfn

Mewn i nghariad i 

 

Ti yw yr un, sy’n newid pob dim 

Ond pan rwy’n dweud hyn i ti 

Ti’n edrych yn syn 

 

O’n i yn blentyn pan cwrddon ni, 

Heb weld dim byd ond ti, 

Galla’i heb weld fy mywyd hebddo ti 

Awn ni ymlaen fel hyn, 

Llaw yn llaw, da ni’n mynd, 

I’r gorwel pell, fel un.

 

Chorus 

Fy nghariad i, ni’n dawnsio yn y nos, 

A gweld dy wyneb dlos, yn edrych arna’i 

Cwympo mewn cariad gyda ti, 

Wneu di aros gyda fi, 

A wneud pob peth yn glir, rwy’n amau,

Ti yn berffaith i mi. 


Verse 2

Ffeindiais i gariad,

Yn gryfach na un rhyw un,

Aros da’n gilydd, byw fel un,

Rhannu pob gobaith,

Rhannu ein breuddwydion,

Gweld ein dyfodol, teulu bach ni, 

 

Chorus to end

 

 

OESAU MAITH 

 

Verse 1

Nghalon i, 

Yn curo trwy fy nghorff i, 

Rhaid bod heb ofn, 

Mae pob un breuddwyd wedi, dod i nawr,

A fydda’i i’n brwydro dros,

Ein nhgariad ni, 

Does dim byd ond ni ddau yn awr,

 

Ti a fi, nawr,

 

Chorus

Aros am, bywyd llawn, i dy weld di,

Paid bod ofn, dal fy law, dwi’n dy garu di, am oesau maith,

Wnai dy garu di am oesau maith.

 

Holl fy oes, credaf i, ynddo heddi,

Edrych ar fy lygaid i, dwi’n dy garu 

Am oesau maith,

Caru chdi am oesau maith! 

 

Verse 2

Dim ond ti,

Yn edrych nôl ata i,

Fy lygaid i’n llawn,

Ti yw’r peth fwya perffaith, dwi di weld,

Trwy gydol fy mywyd i, 

Dal fy law’n dyn,

Does dim byd ond ni ddau yn awr.

 

Ti a fi nawr! 

 

Chorus to end